Đan thúng chai

    0
    22

    Đối với nhiều người dân Phú Yên, đan thúng chai là nghề cha truyền con nối. Thu nhập tuy không cao nhưng việc làm ổn định, bởi thúng chai là phương tiện thông dụng, gắn bó mật thiết với ngư dân. Thúng chai dùng để di chuyển một quãng ngắn, để câu mực, câu tôm hay đưa hàng hóa từ bờ ra thuyền lớn…, thiếu thúng chai nhiều tàu thuyền không thể ra khơi. Người đan thúng chai bao đời nay ở Phú Yên luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Hiện giá “xuất xưởng” mỗi chiếc thúng chai từ 1,5 – 5 triệu đồng, tùy kích cỡ. Không chỉ phục vụ ngư dân trong tỉnh, thúng chai Phú Yên giờ được bán trong nam ngoài bắc và cả ra nước ngoài.

    Phóng sự ảnh của Đoàn Ngọc Bảo