Đồi chè Phú Thọ

Tung chài!

Ra mắt CLB Nhiếp ảnh Tao Đàn

Đồng Xoài lên phố

Hồng hoàng lạc cánh Sài Gòn

Một mình giữa mênh mông!

Chạm hương hoa súng đỏ lòng thi nhân!

Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi!

Mùa vàng phố núi