Vạt nắng mai

    0
    62

    Nắng mới hồi sinh vạn sắc hoa/Nàng thơ đủng đỉnh dạo muôn nhà/Sương đêm bẽn lẽn câu từ giã/Có chú chim non vui hót ca (Thơ Nguyễn Khánh Chân). Chọn chủ đề “Vạt nắng mai”, Công Ngô đã ghi lại những khoảnh khắc đầu ngày nhiều sắc màu, chân thật và rất người ở phố núi Gia Lai!

    Ảnh Công Ngô