Thêm 2.700 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Trong số hơn 72.000 doanh nghiệp thành lập mới có đến 2.700 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đó là số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 1/8/2017. Theo đó, tỷ lệ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản so với cùng kỳ năm 2016 đã tăng lên 68%. Ngoài ra, chỉ trong tháng 7/2017 số doanh nghiệp thành lập mới lên đến 11.677 doanh nghiệp. Tình hình trở nên lạc quan hơn với nền kinh tế khi có 2.123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và chỉ có một nửa số đó giải thể.

Theo CBRE, Việt Nam đang là nước có GDP tăng trưởng tốt nhất trong khu vực Asean với 6.65% và chính trị ổn định. Bên cạnh đó tốc độ đô thị hóa cao đã khiến cho lĩnh vực bất động sản trở nên hấp dẫn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Trong số 72.000 doanh nghiệp đăng ký mới có 25.928 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; 9.250 doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo; 3.499 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Thêm 2.700 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Thanh Nhã