Nhằm kích cầu sau hè, kể từ 8 giờ ngày 26.9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ mở bán 10.000 vé giá rẻ từ 10.000 – 100.000 đồng cho hành khách đi tàu từ ngày 1.10 – 27.12 trên tất cả các tuyến.

Vé giá rẻ được bán tại website: www.dsvn.vn.

Như vậy, trong tháng 10, 11, 12 sẽ có hàng nghìn hành khách may mắn được sở hữu tấm vé giá rẻ có giá từ 10.000 đến 100.000 do hệ thống chọn ngẫu nhiên.

Bên cạnh chương trình giá vé rẻ, hiện nay Đường sắt Việt Nam cũng đang thực hiện giảm giá đến 30% so với giá vé hè 2017 và duy trì việc áp dụng hàng loạt chương trình giảm giá đối với các đối tượng chính sách và các đối tượng khác (giảm giá hành khách mua vé cá nhân trước nhiều ngày, giảm giá mua tập thể, giảm giá cho hướng dẫn viên du lịch..).

Đường sắt Việt Nam cũng đang giảm 5% giá vé cho đoàn viên công đoàn khi mua vé cá nhân; giảm từ 7-10% giá vé cho đoàn viên công đoàn khi mua vé tập thể từ 10 người trở lên. Thời gian giảm giá đến ngày 27.12.

P.V