Bà Phan Thị Lệ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam từ năm 1992 đến nay

(Vietnamtimes) – Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam (PNC), vừa chính thức chia tay vai trò chủ chốt tại công ty này sau cuộc họp cuối cùng với hội đồng cổ đông ngày 26.10 tại TP.HCM.

Sau 35 năm gắn bó với công ty và gầy dựng thương hiệu Phương Nam cùng chuỗi nhà sách khắp cả nước, bà Phan Thị Lệ đột ngột quyết định thoái toàn bộ vốn (605.000 cổ phần, chiếm trên 5,6% vốn góp).

Được biết, bà Phan Thị Lệ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam từ năm 1992 đến nay.

Là người tâm huyết với sách, bà Phan Thị Lệ chủ trương mua nhiều bản quyền sách nước ngoài ngay sau khi VN ký kết Công ước Bernes (2004), xuất bản nhiều tác phẩm sách, nhạc có giá trị, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa có ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân phương Nam.


Đại hội cổ đông Bất thường lần thứ 3 vào ngày 26/10/2017 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC – HOSE) đã thông qua toàn bộ nội dung tờ trình.

Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, mục tiêu kinh doanh 2017, các báo cáo kiểm soát và kiểm toán độc lập… và làm công tác nhân sự.

Cụ thể, PNC miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũ.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới hoàn toàn bao gồm các ông: Đặng Bá Tùng, Nguyễn Hữu Hoạt, Đỗ Hoàng Trang, Nguyễn Đức Long, Huỳnh Đăng Khoa.

Trong đó, ông Đặng Bá Tùng làm Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Hoàng Trang và ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. Ông Nguyễn Hữu Hoạt (đại diện 15% vốn của Tổng Công ty In – Bao bì Liksin) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 26/10/2017.

Trước khi Đại hội bất thường lần 3 được “tiếp tục” thì trong ngày 20/10, theo phương thức thỏa thuân, toàn bộ dàn lãnh đạo cũ và người có liên quan của PNC đã bán xong tất cả các cổ phiếu PNC sở hữu, trong đó bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch HĐQT đã bán 605.000 cổ phiếu PNC, tỷ lệ 5,6%.

Ông Lê Lam Viên bán hết gần 620.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,73%. Bà Trần Thị Phương Dung, vợ ông Viên bán 16.470 cổ phiếu PNC. Ông Võ Ngọc Thành đã bán 468.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,33%.

Các ông bà khác trong Ban kiểm soát và các lãnh đạo khác như Cao Danh Hà, Nguyễn Ngọc Bích, Huỳnh Kim Đảnh, Trần Thị Mai, cũng đã bán xong toàn bộ, khoảng vài chục nghìn đơn vị mỗi người.

Tổng cộng nhóm 8 cổ đông này đã bán xong 16,85% vốn điều lệ PNC.

Theo TNO –  Đầu tư chứng khoán