(Vietnamtimes)- Đi nhiều, đồng cảm với những “phận đời dâu bể”, tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc tuy rất đời thường nhưng rất “người” trong hành trình kiếm sống.

Vietnamtimes giới thiệu đến độc giả bộ ảnh “Mưu sinh” của Đoàn Nhân

Đan nón
Mua hàng
Mùa bông súng
Đổ bánh xèo
Băng đồng
Dệt vải
Xe hàng lưu động
Len trên
Vá “chín”
Hàng quê
Tráng bánh mùa nước nổi
Câu cá trong cơn giông
Đời cửu vạn
Sau chuyến biển đêm
Ghe sáng
Gánh hàng rong
Vá lưới trong đêm
Đôi vai mẹ