Chùa tổ chức cúng sao giải hạn là mê tín dị đoan

0
877
"TÔI NGHĨ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐỪNG NGẠI NHỮNG VA CHẠM, CẦN KIÊN QUYẾT CÓ NHỮNG VĂN BẢN ĐỂ CHẤN CHỈNH, LOẠI BỎ CÁC TẬP TỤC MÊ TÍN DỊ ĐOAN XẢY RA TRONG CÁC CHÙA" -THƯỢNG TỌA THÍCH NHẬT TỪ.

(Vietnamtimes)- Đó là khẳng định của Thượng tọa Thích Nhật Từ – Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế – Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa cũng cho rằng, hạn là do con người tạo ra, theo luật nhân quả. Vì bất an nên con người đang tự gieo nỗi sợ hãi vào bản thân mình.

> Tục đốt vàng mã từ đâu mà ra?

Theo Lao Động