(Vietnamtimes)- Đại Thành là một xã thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Xã Đại Thành có diện tích 20.59 km², dân số năm 2006 là 1193 người,[1] mật độ dân số đạt 58 người/km². 

Vũ Xuân Thao – Quảng Ninh Online