Home Blog Trang 163

Ferry Boatman Challenges Steamboat Monopoly

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great inventions. In one of the cabinets is to be seen Morse's original model of the telegraph instrument, fashioned by his own hands. The model is very crudely made, but it inspires reverence in the visitor, and...

Unpacking the head of the Statue of Liberty

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great inventions. In one of the cabinets is to be seen Morse's original model of the telegraph instrument, fashioned by his own hands. The model is very crudely made, but it inspires reverence in the visitor, and...

Churchill Expects Trouble from Nazis

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great inventions. In one of the cabinets is to be seen Morse's original model of the telegraph instrument, fashioned by his own hands. The model is very crudely made, but it inspires reverence in the visitor, and...

Printer Invents Typewriting Machine

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great inventions. In one of the cabinets is to be seen Morse's original model of the telegraph instrument, fashioned by his own hands. The model is very crudely made, but it inspires reverence in the visitor, and...

Đạo diễn Em Chưa 18: ‘Tôi có nhiều dự án phim muốn làm việc cùng Sơn Tùng’

Chia sẻ với phóng viên về việc sẽ mời Sơn Tùng M-TP vào dự án điện ảnh mới sau thành công của "Em chưa 18", đạo diễn Lê Thanh Sơn khẳng định: Tôi đã viết riêng 1 nhân vật cho vai diễn của Sơn Tùng, hy vọng vai đó sẽ thuyết phục được anh chàng ca sĩ tài hoa...

GIẢI PHÁP LÀ ĐỈNH CAO

CUỘC SỐNG LÀ VÔ GIÁ